Về chúng tôi

FAW Jiefang Automobile Co., Ltd. ("FAW Jiefang") is a wholly-owned subsidiary of FAW Jiefang Group Co....

Dịch vụ bán hàng

Liên hệ chúng tôi